facebook
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Chụp khí 500A(2.25) -dùng cho súng hàn mig PANA 500A