facebook
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Dao phay Nachi 4 me List 6210

Vật liệu làm dao phay: Thép gió Cobant (HSSCo)

Dùng phay thép mềm có độ cứng <=40HRC như: C45, S55C, S45C...

Có thể gia công được Inox (Stainless Steel). Dao phay 4 lưỡi cắt, thoát phoi qua 4 rãnh, do đó thoát phoi khó

khăn, sử dụng để phanh cạnh (side cut) hoặc phay contour

độ cứng vững tốt nên được sử dụng cho nguyên công phay tinh hoặc gia công bán tinh với chiều sâu cắt ít hơn dao phay 2 me

Sử dụng phổ biến trên máy phay cơ.

số thứ tự QUI CÁCH
01 Dao phay Nachi 4me 3mm, HSS
02 Dao phay Nachi 4me 4mm, HSS
03 Dao phay Nachi 4me 5mm, HSS
04 Dao phay Nachi 4me 6mm, HSS
05 Dao phay Nachi 4me 8mm, HSS
06 Dao phay Nachi 4me 10mm, HSS
07 Dao phay Nachi 4me 12mm, HSS
08 Dao phay Nachi 4me 14mm, HSS
09 Dao phay Nachi 4me 16mm, HSS
10 Dao phay Nachi 4me 18mm, HSS
11 Dao phay Nachi 4me 20mm, HSS
12 Dao phay Nachi 4me 22mm, HSS
13 Dao phay Nachi 4me 24mm, HSS
14 Dao phay Nachi 4me 25mm, HSS
15 Dao phay Nachi 4me 26mm, HSS
16 Dao phay Nachi 4me 28mm, HSS
17 Dao phay Nachi 4me 30mm, HSS
18 Dao phay Nachi 4me 32mm, HSS
19 Dao phay Nachi 4me 34mm, HSS
20 Dao phay Nachi 4me 35mm, HSS
21 Dao phay Nachi 4me 36mm, HSS
22 Dao phay Nachi 4me 38mm, HSS
23 Dao phay Nachi 4me 40mm, HSS
24 Dao phay Nachi 4me 42mm, HSS
25 Dao phay Nachi 4me 42mmx42mm, HSS
26 Dao phay Nachi 4me 45mm, HSS
27 Dao phay Nachi 4me 45mmX42mm, HSS
28 Dao phay Nachi 4me 48mm, HSS
29 Dao phay Nachi 4me 48mmx42mm, HSS
30 Dao phay Nachi 4me 50mm, HSS
31 Dao phay Nachi 4me 50mmX42mm, HSS

Sản phẩm khác