facebook
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Mảnh tiện CNMG MAGIA- LAMINA
MÃ SẢN PHẨM CATALOG NR. L S R TOOL HOLDERS CHẾ ĐỘ CẮT
CNMG 120404 NN LT 1000 T0001895 12.00 4.76 0.4
CNMG 120404 NN LT 1110S T0004714 12.00 4.76 0.4
CNMG 120408 NM LT 1000 T0001968 12.00 4.76 0.8
CNMG 120408 NN LT 1000 T0001896 12.00 4.76 0.8
CNMG 120408 NX LT 1000 T0002741 12.00 4.76 0.8
CNMG 120408 NX LT 1110S T0004694 12.00 4.76 0.8
CNMG 120408 NX LT 1120M T0004711 12 4.76 0.8
CNMG 120412 NN LT 1000 T0001897 12.00 4.76 1.2
CNMG 120412 NN LT 1110S T0004715 12.00 4.76 1.2
CNMG 120412 NN LT 1120M T0004731 12 4.76 0.12

NN: Chíp bẻ phoi thông dụng

NM: dùng cho thép và gang

NX: Chíp bẻ phoi chung, thế hệ mới

Mảnh tiện CNMG 1204 là mảnh tiện thông dụng nhất. Sử dụng cho tiện, khỏa mặt và tiện lỗ.

Sản phẩm khác