facebook
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Mảnh tiện DCMT MAGIA -LAMINA

MÃ SẢN PHẨM CATALOG NR. L S R TOOL HOLDERS CHẾ ĐỘ CẮT
DCMT 070204 NN LT 1000 T0001902 7.00 2.38 0.4
DCMT 11T304 NN LT 1000 T0001903 11.00 3.97 0.4
DCMT 11T308 NN LT 1000 T0001904 11.00 3.97 0.8

NN là mảnh bẻ phoi thông dụng.

Mảnh DCMT hình thoi góc mũi 55°, thích hợp cho tiện ngoài với khả năng loại bỏ phoi tuyệt vời.

Mảnh tiện DCMT tạo lực cắt thấp, thích hợp nhất cho tiện chi tiết nhỏ.

ỨNG DỤNG GIA CÔNG TINH BÁN TINH THÔ / KHÔNG LIÊN TỤC
DCMT 070204 NN LT 1000
DCMT 11T304 NN LT 1000
DCMT 11T308 NN LT 1000
Tinh:
d.o.c. = 0.30 – 1.50 mm
fn = 0.08 – 0.20 mm/rev
Bán tinh:
d.o.c. = 0.70 – 4.50 mm
fn = 0.15 – 0.45 mm/rev
Thô:
d.o.c. = 3.00 – 7.00 mm
fn = 0.35 – 0.70 mm/rev
 Tốt
 Chấp nhận
 Không khuyến cáo

Sản phẩm khác