facebook
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Mảnh tiện DNGG MAGIA PRO-LAMINA
MÃ SẢN PHẨM CATALOG NR. L S R     TOOL HOLDERS   CHẾ ĐỘ CẮT        
DNGG 110404 NS LT 1110S T0004593 12.00 4.76 0.4              
DNGG 110408 NS LT 1110S T0004606 11.00 4.76 0.8              
DNGG 150604 NS LT 1110S T0004561 15.00 6.35 0.4              
DNGG 150608 NS LT 1110S T0004562 15.00 6.35 0.8              

Mảnh tiện DNGG với lớp phủ LT 1110S chuyên dùng tiện tinh cho hợp kim chịu nhiệt (nhóm S) với hiệu suất cao:

ỨNG DỤNG GIA CÔNG TINH BÁN TINH THÔ / KHÔNG LIÊN TỤC
DNGG 110404 NS LT 1110S
DNGG 110408 NS LT 1110S
DNGG 150604 NS LT 1110S
DNGG 150608 NS LT 1110S
Tinh: Bán tinh: Thô:  Tốt
 Chấp nhận
 Không khuyến cáo

Sản phẩm khác