facebook
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Móc cẩu dương KOREA
MÓC CẨU DƯƠNG KOREA      
SỐ THỨ TỰ QUI CÁCH TẢI/KG Nặng - KG
01 M6 40 0.03
02 M8 80 0.04
03 M10 150 0.07
04 M12 220 0.12
05 M14 330 0.17
06 M16 450 0.2
07 M18 550 0.3
08 M20 630 0.4
09 M22 790 0.6
10 M24 950 0.8
11 M30 1.500 1.6
12 M36 2.300 2.8
13 M42 3.400 3.4
14 M48 4.500 5.9
15 M56 6.500 11.1
16 M64 9.000 11.7
17 M80 15.000 23
18 M100 20.000 55
19 M120 30.000 60

Sản phẩm khác