facebook
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

MŨI KHOAN TÂM LOẠI DÀI 60° (Long Shank High Helix Center Drills-Type 60°)	YAMAWA
CEL1.0 CE-SL L-100  1 X 60゚X 4
CEM1.0 CE-SL L-150  1 X 60゚X 4
CEL1.5 CE-SL L-100  1.5 X 60゚X 5
CEM1.5 CE-SL L-150  1.5 X 60゚X 5
CEL2.0 CE-SL L-100  2 X 60゚X 6
CEM2.0 CE-SL L-150  2 X 60゚X 6
CEL2.5 CE-SL L-100  2.5 X 60゚X 8
CEM2.5 CE-SL L-150  2.5 X 60゚X 8
CEL3.0 CE-SL L-100  3 X 60゚X 8
CEM3.0 CE-SL L-150  3 X 60゚X 8
CEL4.0 CE-SL L-100  4 X 60゚X 10
CEM4.0 CE-SL L-150  4 X 60゚X 10
CEL5.0 CE-SL L-100  5 X 60゚X 12
CEM5.0 CE-SL L-150  5 X 60゚X 12

Sản phẩm khác