facebook
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

MŨI TARO NÉN HP+RZ/HP-RZ HIỆU SUẤT CAO,  HSS-P + CÓ PHỦ (High Performance Thread Forming Taps) YAMAWA