facebook
Zalo

Chi Tiết Sản Phẩm

Ống hơi PU Korea
Thương hiệu: Jisan
Màu sắc: cam, xanh, trắng
Qui cách: 2.5mm*4mm
                4mm*6mm
                5.5mm*8mm
                6.5mm*10mm
                9mm*12mm
                11mm*16mm

Sản phẩm khác